Mekanlarınıza Ayrıcalıklı Dokunuşlar...
Türkçe

tr

Dil Seçimi

Dil Seçimi

Pergola Ruhsata Tabi midir?

Pergola Yaptırmak için İzin Gerekli mi? Pergola Ruhsata Tabi Midir?

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde pergolanın tanımı: “Bahçede, bina cephelerini değiştirmemek kaydıyla terasta, hafif yapı malzemelerinden dikme ve sık kirişleme ile yapılan ve üzerine yeşil bitki örtüsü sardırılabilen, etrafı açık, yapı ruhsatı olmaksızın inşa edilebilen yapılar” olarak yer almaktadır.

Açık mekanları işlevsel hale getiren pergola sistemlerinin inşasıyla ilgili olarak yerel yönetmelikler ve yapı standartları çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, pergola inşaatının ruhsal bir gereklilik olup olmadığını belirlemek için yerel belediye veya ilgili yerel otoritelerle iletişime geçmek önemlidir. Pergola inşaatının ruhsal olarak belirli durumlarda gerekliliği olabilir veya olmayabilir. Bu yazıda, pergolaların ruhsata tabi olup olmadığını ve bu konuda dikkat edilmesi gerekenleri inceleyeceğiz.

[widget-132]

Pergola İçin Ruhsat Gerekir mi?

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin “Yapı Ruhsatı Gerektirmeyen İnşai Faaliyetler’ ‘başlıklı 59. maddesinde de; “Basit tamir ve tadiller, balkonlarda yapılan açılır kapanır katlanır cam panel uygulamaları, korkuluk, pergola, çardak/kameriye ve benzerlerinin yapımı ile bölme duvar, bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca, saçak, çatı ve benzeri elemanların tamiri ve pencere değişimi ruhsata tabi değildir.” hükmü yer almaktadır.

Yargı kararlarına göre bir yapının Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddesindeki pergola sistemleri ve yapılarının ruhsata tabi olmadığının kabul edilebilmesi için:

  • Genel olarak İmar Kanunu’nda düzenlenen yapı tanımı kapsamında inşa edilmemiş olması,
  • Kapalı alan oluşturmaması,
  • Etrafı açık, gölgelik amacına yönelik olması,
  • Bina cephesini değiştirmeyecek şekilde, hafif yapı malzemeleri ile yapılmış olması,
  • Taşıyıcı sisteme zarar vermeyecek malzemeden yapılması,
  • Taşıyıcı sisteme zarar vermeyecek şekilde monte edilmesi,
  • Güneş ve yağmurdan korunma amacıyla yapılması ve bu amacı aşacak nitelikte olmaması gerekmektedir.

Pergola İmara Aykırı mı?

Pergola imara aykırı mı ya da pergola yasal mı sorunuza yanıt verecek olursak; pergola yapılarının bina inşaatı özelliği taşımaması yani kapalı alan oluşturmaması durumunda imara aykırı herhangi bir özelliği bulunmamaktadır. Bununla birlikte pergolanın imara aykırı olup olmadığının ya da ruhsat ihtiyacı doğurup doğurmadığının 3 temel sebebi vardır.

Malzeme: Pergola için ruhsat gerekir mi diyorsanız bilmeniz gereken yönetmelikte“hafif malzeme kullanılması” ibaresinin yer aldığıdır. Ana yapının taşıyıcı unsurunun etkilenmemesi ve ilave bir inşaat alanı kazanılmaması amacıyla belirtilmiştir. Böylece herhangi bir ruhsat gerektirmeyecektir.

Kullanım Amacı: Çatı terasında ya da pergola yapımında kapalı alan oluşturulmaması da bir kriterdir. Çatı eğitimi değiştirmemesi, bina görünümüne etki etmemesi önemlidir. Güneş ve yağmurdan korunmak amacıyla yapılması ve sökülebilir formda olması gerekir. Pergola nerelerde kullanılabilir, yasal sınırlar içinde belirlenmiştir.

Yapıldığı Yer: Pergola için ruhsat gerekip gerekmeyeceğini belirleyen bir diğer kriter yapıldığı yer. Ortak kullanım alanlarını ve bahçeyi işgal edip etmediği ruhsat konusunda belirleyici olabilmektedir. Site içerisine yapılan pergola sistemleri herkesin kullanımına açık olan alanda yer aldığı için ruhsat gerektirebilir.

[widget-148]

Pergola Teras Kapatma Yasal mı?

Pergola inşaatının yasal olup olmadığı, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir. Herhangi bir yapı inşaatı gibi, pergola inşaatı da genellikle yerel yönetmeliklere ve yapı standartlarına tabidir. Bu nedenle, pergola inşaatıyla ilgili olarak yerel belediyenin veya ilgili yerel otoritelerin belirlediği kurallara uyulması önemlidir.

Pergola ruhsata tabi midir ya da yasal mıdır belirlemek için yapılması gereken ilk adım, yerel belediyenin inşaat ve yapı yönetmeliklerini kontrol etmektir. Bazı durumlarda, pergola inşaatı için özel izin veya ruhsat gerekebilir. Bununla birlikte, diğer durumlarda, küçük boyutlardaki pergola çeşitleri için izin gerekli olmayabilir ve yerel yönetmelikler belirli bir boyut veya yükseklik sınırı belirleyebilir.

Ayrıca, bulunduğunuz bölgede geçerli olan arazi kullanımı kuralları da pergola inşaatını etkileyebilir. Özellikle, imar planları, arazi kullanımı sınıflandırmaları ve komşularla sınırlandırma kuralları gibi faktörler pergola inşaatını etkileyebilir.

Yasal Düzenlemelere Uyun!

Bina inşaat yönetmeliklerinde yer alan kurallara uygun olarak pergola sistemlerini yaptırın. "Pergola ruhsata tabi midir?" endişesi taşımayın.

Pergola ve Sundurma Yapılar İmar Kirliliği Suçu Kapsamında mı?

Pergola sistemlerinin kapalı alan oluşturulmaması yani imar mevzuatındaki tanımıyla bina inşaatı özelliği taşımaması durumunda imar kirliliği suçu oluşmaz. Pergola sistemlerinin inşaat özelliği taşıdığı durumları öğrenerek mevzuata uygun hareket etmekte yarar var. Aksi halde maddi ve manevi zararlarla karşılaşabilirsiniz.

Pergola ruhsata tabi midir sorunuza detaylı yanıt almak, pergola imara aykırı mı ya da pergola yaptırmak için izin gerekir mi gibi endişelerinizden kurtulmak için pergola satış bayisi Efor Cam merkezlerimize ulaşabilirsiniz.

Yorum Yap

Bilgi Al
Bilgi Al +90 (216) 4088 08 06